11/07/2009

FRAN FOR PRESIDENT! - FRAN, PRESIDENTE!!

We didn't know it, but this man has a politician (or a teacher) inside. Lucía, Iria and he spoke about Spain and Galicia. It was after listening to our Lithuanian friends talk about their country and customs, on a day of speeches. But Fran, that man, surprised us all: questions, jokes, gestures, spontaneity, music, Deportivo, ... We could hardly believe it! All the audience loved it, and we realised it was an excellent way to speak, with emotion and passion, about a topic. But every important has got a great intelligent woman behind: LUCÍA. Good for your superb selection of images, the Powerpoint presentation, the texts and all the technical effects. CONGRATULATIONS!
And then, in the middle of the speech, when they said "muiñeira", Xisela and Noelia started dancing it. Good for you! At the end, the Galician anthem: everyone stood up and sang it.

Non tiñamos nin idea, pero este home ten un político dentro de si (ou un profe). Lucía, Iria e mais el falaron sobre España e Galicia. Foi despois de escoitar aos nosos amigos lituanos falar do seu país e dos seus costumes, nun día de discursos. Pero Fran, ese home, sorprendeunos a todos: preguntas, bromas, xestos, espontaneidade, música, o Dépor, ... Non dábamos crédito! Todo o público rendeuse aos seus pés, a démonos conta de que foi unha maneira excelente de falar, con emoción e paixón, sobre un tema. Pero todo gran home ten sempre unha muller intelixente detrás: LUCÍA, xenial pola selección de imaxes, a montaxe no Powerpoint, os textos e os efectos técnicos. PARABÉNS!!
E entón, no medio da charla, cando dixeron "muiñeira", Xisela e Noelia empezaron a bailala. Ben por vós!! Ao final, o himno galego. Todo o mundo levantouse para cantalo.

1 comment:

lobezao said...

Presidente si, pero da república idependente da súa casa. Pero é bo rapaz.